Luisteren

Ken je dat? Je bent ergens met andere mensen. En iemand vraagt aan je: hoe gaat het met je? Maar terwijl je aan het vertellen bent, zie je dat ze eigenlijk niet luisteren, dat ze eigenlijk met iets anders bezig zijn. Of ze nemen jou antwoord, om iets te vertellen over zichzelf en nemen daarmee het gesprek over. Of ze komen meteen met conclusies of oplossingen over wat jij zou moeten doen, want dat heeft hun ook zo goed geholpen. Ik moet zeggen dat ik het herken. Maar dan ook van beide kanten. ? Ik voel me soms niet gehoord of gezien. Maar ik ben soms ook te vol van mijn eigen dingen om goed te luisteren naar een ander. We hebben er allemaal zo’n behoefte aan om gehoord en gezien te worden! Maar luisteren is moeilijk!  Zeker in deze tijd waarin zoveel vluchtig is en vol haast en drukte!

Hoe kunnen we hier nu deze week mee omgaan?

  1. Luister naar God. Weet je gezien en gehoord door God de Vader! Hij zegt in Psalm 32: 8 Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust Mijn oog. En in Jeremia 29:12 Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. Wees daarom vandaag eens een tijdje stil in Gods aanwezigheid. Steek een kaars aan , en vraag God om tot je te spreken.
  2. Het tweede punt is simpel en lastig tegelijk. Luister daarna eerst naar jezelf. Wat heb ik vandaag nodig? Wat zijn mijn fysieke en emotionele behoeftes en grenzen. Hoe kan ik vandaag goed voor mijzelf zorgen? Want als daaraan voldaan is, is er ruimte om er te zijn voor een ander! Misschien denk je nu, wat egoïstisch. Maar de Bijbel leert ons dat we onszelf mogen liefhebben en dan de ander als onszelf. Misschien heeft God in je tijd van stilte iets gezegd over wat je mag ontvangen of gaan doen.
  3. Luister naar de ander. Wees tijdens een gesprek eens stil. Blijf de ander aankijken en luister met je oren en met je hart. Herhaal wat de ander zegt, stel vragen en luister naar de antwoorden. Geef (oprechte) erkenning. Zeg: wat leuk voor je, wat erg voor je, wat verdrietig, wat lijkt me dat moeilijk, wat ben jij een sterke vrouw dat je dit volhoudt. Vraag wat de ander nodig heeft? Vraag: Wat zou je fijn vinden? Zou ik iets voor je kunnen betekenen, doen? Wat heb je nu nodig? Vind je het fijn als ik voor je bid? En doe dat dan ook!

Luisteren is waardevol! De wereld heeft luisteraars nodig. Hoe beter je er in wordt , des te waardevoller je zult zijn voor de mensen om je heen! Luisteren is een vorm van liefhebben! En God heeft ons geroepen om lief te hebben!

Ik wens je een mooie luisterweek toe! Liefs Ingeborg

Tip: Maak er in een gesprek geen wedstrijd van. Wacht niet op je beurt met praten. Laat bewust een korte stilte vallen nadat iemand klaar is met praten. Dat creëert rust en vertrouwen, aangezien de ander niet bang hoeft te zijn dat jij hem of haar in de rede zult vallen. (Jelle Hermus)