Rust

Dit is ten diepste wat de basis is van alles! Ook tijdens de coaching Gods rust, in weten waar je oorsprong ligt psalm 139.

Rust in weten wie je bent.

Rust omdat Zijn gunstbewijzen elke dag nieuw zijn.

Rust omdat Hij jouw tijden in Zijn Hand heeft Rust omdat je mag genieten van het leven Prediker.

Rust omdat niets je kan scheiden van Zijn liefde.

Rust omdat je vergeving hebt of mag ontvangen door het offer van Jezus.

Rust omdat je gebroken hart bij Hem veilig is.

Rust omdat Hij je vreugde wil geven in alle omstandigheden Filipenzen

Rust omdat je leven geborgen is met Christus in God

Rust, omdat Zijn trouw geen grenzen heeft

Rust omdat je mag wandelen met Hem

Rust omdat Hij voor jou op de bres staat en voorbede doet.

Rust omdat je mag wandelen in de werken die Hij al voor jou heeft voorbereidt.

Rust, omdat je moedig je ogen op kunt slaan naar onbekend land, omdat Hij jou leidt.

Rust, omdat je mag zitten bij de Vader.

Rust, in de troost dat Hij al jouw tranen niet veracht maar bewaard in een kruik.

Rust, in Zijn vrede die alle verstand te boven gaat.

Rust voor vandaag en morgen.

Liefs Ingeborg❤